caenfrdeitptrues
 

Avís legal

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. De forma general i excepte que s'indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial. Aquesta utilització s'ha d'efectuar en els termes de la llicència Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons. L'Ajuntament adverteix que aquesta Llicència regula o autoritza els usos únicament dels continguts sobre els que tingui els drets de propietat intel·lectual. D'altra banda, en determinades pàgines del lloc web o per a determinats materials poden existir altres condicions d'explotació o drets a respectar.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual. No obstant es recorda que queden exclosos de la protecció o de drets de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries o els texts corresponents a actes, acords, dictamens o deliberacions dels organismes públics als quals es pugui accedir des d'aquest lloc.

L'escut oficial de l'Ajuntament i altres dissenys i logotips que identifiquen l'Ajuntament o els seus organismes, serveis o campanyes i activitats només poden ser utilitzats amb autorització o coneixement previ de l'Ajuntament. En qualsevol cas la utilització de l'escut municipal està supeditada a l'abonament de la Taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius anàlegs a l'escut municipal.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro o de tercers. L'Ajuntament no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro compleix de forma estricta la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de l'Ajuntament. La vigència d'aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del lloc web. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'Ajuntament. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Webs Municipals

El temps a Santa Cristina d'Aro

Clear Sky

9.32°C

Clear Sky
Humitat: 90%
Vent: N a 1.08 M/S
Diumenge
Núvols dispersos
10.11°C / 17.35°C
Dilluns
Clear Sky
7.89°C / 17.66°C
Dimarts
Pluja lleugera
11.45°C / 16.25°C
Dimecres
Núvols trencats
10.53°C / 18.29°C